Menu Zamknij

Vitaminum B6 50mg 50 tabletek 2,99 złoty

2.99

SKU: af3c9b447128 Kategorie: ,

Nazwa: Vitaminum B6 Polfarmex
Postać: tabl.
Dawka: 0,05 g
Opakowanie: 50 tabl. (blister)
Skład:
1 tabletka zawiera 50 mg pirydoksyny chlorowodorku. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza 43,0 mg. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Wskazania:
Uzupełnianie niedoborów witaminy B6 w organizmie i leczenie następstw tych niedoborów.

Przeciwwskazania:
– Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

– Stosowanie lewodopy bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy

Działania niepożądane:
Stosowanie witaminy B6 w dawce około 200 mg przez 30 dni powoduje wystąpienie zespołu uzależnienia od pirydoksyny. Stosowanie wyższych dawek przez kilka miesięcy powoduje wystąpienie zespołu neuropatii, charakteryzującego się zmniejszeniem czucia dotyku i temperatury, zaburzeniem czucia wibracji i położenia.

Interakcje:
Hydralazyna, izoniazyd, cykloseryna i penicylina tworzą nieaktywne połączenia z witaminą B6 (zmniejszają jej stężenie w organizmie).

Witamina B6 zastosowana u pacjentów przyjmujących lewodopę bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy osłabia skuteczność L-dopa w leczeniu parkinsonizmu. Stosowana łącznie z amiodaronem może powodować fotouczulenie.

Dawkowanie:
Zwykle stosuje się od 50 mg do 100 mg 3 razy na dobę.

Środki ostrożności:
Podczas terapii unikać ekspozycji na światło. U matek karmiących może hamować laktację. Produkt leczniczy zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy.

Prowadzenie pojazdów:
Witamina B6 nie ma wpływu na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przedawkowanie:
Długotrwałe leczenie dużymi dawkami pirydoksyny prowadzi do rozwinięcia się ciężkiej neuropatii obwodowej.

Ciąża:
Witamina B6 w zakresie dawek od 50 mg do 200 mg na dobę może być stosowana w okresie ciąży.

Wyższe dawki mogą być stosowane jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy lek jest wydzielany z mlekiem matki. Wiadomo natomiast, że terapeutyczne dawki witaminy B6 mogą hamować laktację. 2,99

Vitaminum B6 50mg 50 tabletek 4,7

5
0

Polfarmex

xxxxx

yyyyy