Menu Zamknij

Validol tabletki do ssania 0,06g 10 tabletek 4,3 złoty

43.00

Nazwa: Validol
Postać: tabl.do ssania
Dawka: 0,06 g
Opakowanie: 10 tabl.
Skład:
Substancja czynna: mieszanina mentolu i izowalerianianu mentylu

1 tabletka do ssania zawiera 60 mg mieszaniny mentolu (Mentholum) i izowalerianianu mentylu (.Menthyli valeras).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 1 tabletka do ssania zawiera 1,158 g sacharozy. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Wskazania:
Łagodzenie stanów napięcia nerwowego oraz uczucia niepokoju.

Optymalny efekt działania występuje po 2-4 tygodniach stosowania, dlatego produkt nie powinien być stosowany doraźnie.

Jeżeli dolegliwości utrzymują się lub nasilają po 2 tygodniach stosowania, należy zwrócić się do lekarza.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Działania niepożądane:
Przy długotrwałym stosowaniu produktu leczniczego mogą pojawić się następujące działania niepożądane, które ustępują samorzutnie po zaprzestaniu stosowania:

– miejscowy odczyn alergiczny w obrębie jamy ustnej (alergia kontaktowa);

– zgłaszano reakcje nadwrażliwości na mentol, z objawami bólu głowy, bradykardią, drżeniem mięśniowym, ataksją, wstrząsem anafilaktycznym, wysypką skórną.

Brak danych dotyczących częstości występowania działań niepożądanych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych , tel.(22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309,

Interakcje:
Produkt leczniczy może nasilać działanie leków uspokajających. Nie podawać z inhibitorami MAO.

Dawkowanie:
Dawkowanie

Dorośli

1 tabletka do ssania 3 razy na dobę.

Z uwagi na brak doświadczenia dotyczącego stosowania, nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u dzieci i młodzieży.

Sposób podawania

Podanie doustne.

Środki ostrożności:
U pacjentów ze zgagą lub z przepukliną rozworu przełykowego dolegliwości mogą się niekiedy nasilić pod wpływem mentolu. W takiej sytuacji należy zaprzestać stosowania produktu. Należy zachować ostrożność u pacjentów z chorobą wrzodową lub zmianami zapalnymi przewodu pokarmowego.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Prowadzenie pojazdów:
Ze względu na obecność izowalerianianu mentylu Validol może wywierać niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przedawkowanie:
Brak danych.

Ciąża:
Brak wystarczających danych dotyczących stosowania mentolu i izowalerianianu mentylu u kobiet w ciąży.

Brak danych dotyczących przenikania mentolu i izowalerianianu mentylu do mleka kobiecego. Nie zaleca się stosowania produktu Validol w okresie ciąży i laktacji. 4,3

Validol tabletki do ssania 0,06g 10 tabletek 4,7

5
0

Farma-Derma

bilirubina co to
, sal ems
, ciąża 10 tydzień
, ból nadbrzusza po jedzeniu
, zinoxx
, olejek rycynowy apteka
, choroba parkinsona długość życia
, duphavit pregna opinie
, termometr do pomiaru temperatury
, metronidazol czopki
, zdrowe masło orzechowe

udi kontakt